Zamknij pokaz slajdów Włącz pokaz slajdów
12 lipiec 2012

Ogłoszenie MPZP Gminy Łomża Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

W dniu 12.07.2012 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, opublikowano uchwałę Rady Gminy Łomża nr XIX/105/12 z dn. 26.06.2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Narew - Ostrołęka (docelowo Narew - Łomża 400 kV oraz 2 x 400 kV Łomża - Ostrołęka) na terenie gminy Łomża (Dz. Urz. Woj. Podl., 2012 r., poz. 2069).